Provádíme geodetické práce převážně na území Středočeského kraje a Prahy. Naše služby, ale využívají zákazníci po celé ČR.

Geodeti
GeoSM – Jiří Svoboda, Petr Micka
Kostelecká 96, 27711 Neratovice-Lobkovice
Tel: 723 555 771, 727 862 220
E-mail: info@geosm.cz

Geometrické plány pro

• vyznačení nebo změnu obvodu budovy včetně budov vedlejších řešených pouze záznamem podrobného měření změn (bez nutnosti dokladu od stavebního úřadu)

• rozdělení a změnu hranic pozemků

• vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

• opravu geometrického a polohového určení nemovitosti

• průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků

Vytyčení hranice pozemků

Vytyčení staveb

Zaměření a zpracování skutečného provedení staveb

Vypracování zjednodušené dokumentace stávajícího stavu budov (pasportů staveb)

Poradenství v problematice převodu nemovitostí a další související službyGeoSM - Jiří Svoboda a Petr Micka © Webdesign: Jakub Vojtěchovský ©